Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu
Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Drukuj
10-03-2021

Krosno, dnia 10 marca 2021 r.

Znak sprawy: PO VII WB 262.5.2021

Zaproszenie do składania ofert
na realizację usług o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości 130 000 złProkuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na:

  • usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu oraz usługę monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej;
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79710000-4  usługi ochroniarskie
79711000-1  usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

Załączniki:
1.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2.    Załącznik nr 1 - oferta.
3.    Załącznik nr 2a i 2b - formularz cenowy.
4.    Załączniki nr 3 - oświadczenie do SIWZ.
5.    Załączniki nr 4 i 5 - oświadczenia do SIWZ.
6.    Załącznik 6 - wzór umowy.
 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 15 marca 2021 r.

< Poprzedni   Następny >