Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, niszczenia i recyclingu
Zapytanie ofertowe na usługę odbioru, niszczenia i recyclingu Drukuj
28-07-2020

Krosno, dnia    27.07.2020 r.

PO VII WB 262.15.2020

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na "Usługę odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz odbioru i recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego"

 

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1943 ze zm.) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr 8/18 Prokuratora Okręgowego w Krośnie z dnia 15 lutego 2018 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbioru i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej oraz odbioru i recyclingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z Prokuratury Okręgowej w Krośnie oraz Prokuratur Rejonowych  w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku.

3. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych.

4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy

  • Czas reakcji - następnego dnia po zgłoszeniu
  • Brak minimalnej ilości do odbioru
  • Poświadczenie bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych
  • Możliwość obserwacji procesu niszczenia na każdym etapie

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 31.08.2020 do godz. 10:00, za pośrednictwem: faksu ( na numer 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie partiami w okresie do 31.12.2021 r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - formularz cenowy do oferty.

2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy.

 

< Poprzedni   Następny >