Informacja dla pokrzywdzonych Drukuj
08-02-2018
W związku z pojawiającymi się coraz częściej w mediach społecznościowych oraz artykułach internetowych stwierdzeniami "polskie obozy śmierci" bądź "polskie obozy zagłady", informuję o możliwości wytoczenia przez pokrzywdzonych powództwa o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 kodeksu cywilnego i art. 24 par. 1 kodeksu cywilnego) a także o tym, iż zgodnie z art. 55 kodeksu postępowania cywilnego prokurator może wytoczyć powództwo na rzecz oznaczonej osoby, której zostały naruszone dobra osobiste
< Poprzedni   Następny >