Strona główna arrow Informacje prasowe arrow Informacja o sprawie
Informacja o sprawie Drukuj
08-07-2016
     Dnia 27 czerwca 2016 r. Prokuratura Rejonowa w Krośnie skierowała do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z terenu powiatu krosnieńskiego, podejrzanego o to, że w okresie od stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r. prowadząc praktykę lekarską, działając w warunkach ciągu przestępstw, w celu osiągniecia korzyści majątkowej w postaci uzyskania nienależnego zwrotu kosztów z tytułu wykonywanych świadczeń stomatologicznych i protetycznych, wprowadził w błąd Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie w ten sposób, iż jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentów w postaci co miesięcznych sprawozdań o udzielonych świadczeniach stomatologicznych i protetycznych, stanowiących podstawę do rozliczeń z NFZ, wielokrotnie w wystawianych co miesiąc sprawozdaniach poświadczył nieprawdę co do udzielania w swoim gabinecie stomatologicznym gwarantowanych świadczeń ogólnostomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, a następnie przedkładał te sprawozdania w Podkarpackim Oddziale NFZ w Rzeszowie. Na podstawie tych sprawozdań  wypłacono mu nienależne kwoty za 430 w rzeczywistości nie zrealizowanych świadczeń i procedur podlegających refundacji, w konsekwencji czego doprowadził Podkarpacki Oddział NFZ w Rzeszowie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 143 603,38 zł. Swoim działaniem zrealizował znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 91 § 1 k.k.
     Oskarżony przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień bowiem w jego ocenie sprawa jest oczywista. Wyrównał w całości szkodę poprzez wpłatę na konto Podkarpackiego Oddziału NFZ kwoty 143 603.38 zł.
 
 
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Krośnie

Beata Piotrowicz

< Poprzedni   Następny >