Konta bankowe Drukuj
27-10-2014
Wykaz kont bankowych Prokuratury Okręgowej w Krośnie:

DOCHODY BUDŻETOWE (opłaty za kserokopie, koszty , grzywny):
Narodowy Bank Polski nr konta: 15 1010 1528 0923 8222 3100 0000


SUMY DEPOZYTOWE (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia):


1. Rachunek sum depozytowych PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 51 1130 1105 0005 2170 3890 0001
 
2. Rachunek sum depozytowych EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 94 1130 1105 0005 2170 3890 0003
 
3. Rachunek sum depozytowych USD
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 24 1130 1105 0005 2170 3890 0002
 
4. Rachunek sum depozytowych GBP
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 67 1130 1105 0005 2170 3890 0004
 
5. Rachunek sum depozytowych CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 40 1130 1105 0005 2170 3890 0005

Uwaga !

•  W tytule przelewu (wpłaty) należy umieścić:
- imię i nazwisko
- adres
- sygnaturę sprawy
- nazwę prokuratury, której przelew (wpłata) dotyczy.

Ostatnia aktualizacja ( 05-06-2018 )