Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu
Zapytanie ofertowe na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu Drukuj
08-03-2019

Krosno, dnia 8 marca 2019 r.

Znak sprawy: PO VII WB 262.7.2019

Zaproszenie do składania ofert
na realizację usług o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości 30 000 EURProkuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na:

  • usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu oraz usługę monitorowania i ochrony obiektów w systemie dyskretnego ostrzegania z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej;
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79710000-4  usługi ochroniarskie
79711000-1  usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

Załączniki:
1.    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2.    Załącznik nr 1 - oferta.
3.    Załącznik nr 2a i 2b - formularz cenowy.
4.    Załączniki nr 3, 5 i 5 - oświadczenia do SIWZ.
5.    Załącznik 6 - wzór umowy.
 

< Poprzedni   Następny >