Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych Drukuj
20-03-2018

Krosno, dnia    19.03 2018 r.

PO VIIWB 262.8.2018

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych

 

     Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr 8/18 Prokuratora Okręgowego w Krośnie z dnia 15 lutego 2018 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów biurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załącznikach nr 1-2.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych.

4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 23.03.2018 do godz. 14.30, za pośrednictwem: faksu ( na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie partiami w okresie do 31.12.2018 r.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - formularz cenowy do oferty.

2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy.

 

< Poprzedni   Następny >