Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapraszenie do składania ofert na remont łazienek i pomieszczeń socjalnych
Zapraszenie do składania ofert na remont łazienek i pomieszczeń socjalnych Drukuj
08-11-2017

PO VII WB 262.33.2017                                                                         

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na:

remont łazienek i pomieszczeń socjalnych w budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1.     Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2.     Opis przedmiotu zamówienia:

Remont łazienek i pomieszczeń socjalnych na I i II piętrze budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie. Szczegółowy zakres remontu został opisany w przedmiarze robót (załącznik do ogłoszenia w formacie excel);

3.     Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

4.     Termin składania:

Ofertę  należy złożyć do dnia:  14.11.2017 do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 013 43 71 833),  poczty elektronicznej: (adres e-mail: )  lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

5.     Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 15.12.2017 r.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 

 Załączniki:

1.    Formularz ofertowy

2.    Umowa

3.    Przedmiar

< Poprzedni   Następny >