Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch urządzeń do osuszania budynku z wilgoci kapilarnej
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch urządzeń do osuszania budynku z wilgoci kapilarnej Drukuj
26-10-2017

Krosno, dnia 25.10.2017 r.

PO VII WB 262.28.2017

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż dwóch urządzeń do osuszania budynku z wilgoci kapilarnej ElektroAqua GLP-111 w pomieszczeniach archiwum Prokuratury Rejonowej w Brzozowie i Sądu Rejonowego w Brzozowie

 

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch urządzeń do osuszania budynku z wilgoci kapilarnej ElektroAqua GLP-111 w pomieszczeniach archiwum Prokuratury Rejonowej w Brzozowie i Sądu Rejonowego w Brzozowie.

3. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

4. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 6.11.2017 do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej: (email: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 30.11.2017 r.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy.

3.    Załącznik nr 3 - rzut piwnic.

 

< Poprzedni   Następny >