Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na demontaż oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w prok. rejonowych
Zaproszenie do składania ofert na demontaż oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w prok. rejonowych Drukuj
02-06-2017
Krosno, dnia 2 czerwca 2017 r.

PO VII WB 262.16.2017

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na demontaż zużytych urządzeń oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni Prokuratury Rejonowej w Lesku i Jaśle

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr 35/16 Prokuratora okręgowego w Krośnie z dnia 9 września 2016 r.

 

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż 2 klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni Prokuratury Rejonowej w Lesku i Jaśle.

Zalecana jest przed złożeniem oferty wizja lokalna w miejscu montażu urządzeń.

3.    Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załącznikach nr 1-3.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych.

4.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5.    Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 9.06.2017 do godz. 15.00, za pośrednictwem: faksu (na numer: 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ), poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6.    Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w całości do dnia 28.07.2017 r.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 Załączniki:

1.    Formularz ofertowy do oferty

2.    Wzór umowy

3.    Dane techniczne

 

< Poprzedni   Następny >