Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych Drukuj
20-10-2016

PO IIIG 271. 29. 2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Krośnie oraz mebli gabinetowych do Prokuratury Rejonowej w Brzozowie

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania (Opis wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i gabinetowych).

3.    Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym oraz kosztorysach ofertowych z podsumowaniem wartości netto i brutto (załącznik nr 2 i 3).

Do oferty wymagane jest dołączenie próbek kolorów (wybarwień) mebli z płyty melaminowej, do biur i gabinetu oraz próbki płyty meblowej okutej ceownikiem w kolorze mebli.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

4.    Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5.     Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 25 października 2016 r., do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu (na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6.    Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do dnia 25 listopada 2016 r.

7.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.    Specyfikacja - Opis wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych i gabinetowych

2.    Formularz ofertowy

3.    Kosztorysy ofertowe:

Kosztorys - Krosno

Kosztorys - Brzozów

4.    Projekty z wizualizacją

5.    Umowa

 

< Poprzedni   Następny >