Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę szafy metalowej klasy C na dokumenty ściśle tajne MS2/C185
Zaproszenie do składania ofert na dostawę szafy metalowej klasy C na dokumenty ściśle tajne MS2/C185 Drukuj
12-10-2016

POVII.G.271.22 .2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert

na dostawę szafy metalowej dwudrzwiowej klasy C na dokumenty ściśle tajne MS2/C 185

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.u. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

3. Opis przedmiotu zamówienia

Szafa metalowa dwudrzwiowa klasy C MS2/C 185 na dokumenty ściśle tajne z blachy 5mm

Wysokość- 1850 mm

Szerokość- 1000 mm

Głębokość- 500 mm

Kolor Jasnoszary RAL 7035

Wyposażenie:

•    Półka do szafy MS2/C szt. 2
•    Skrytka z zamkiem kluczowym w klasie A
•    Skrytka z zamkiem Euro-Locks
•    Plombowanie

4. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym z podsumowaniem wartości netto i brutto (załącznik nr 1).

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 do godz. 12.00, za pośrednictwem: faksu ( na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w całości w okresie 30 dni od daty wyboru oferty.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Leśniak Grzegorz Tel. 13 4371 842

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.    Formularz ofertowy

2.    Karta katalogowa produktu

 

< Poprzedni   Następny >