Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę niszczarki do dokumentów ściśle tajnych Kobra 240.1 HS-6ES
Zaproszenie do składania ofert na dostawę niszczarki do dokumentów ściśle tajnych Kobra 240.1 HS-6ES Drukuj
12-10-2016

POVII.G.271. 21.2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert

na dostawę niszczarki do dokumentów ściśle tajnych Kobra 240.1 HS-6 ES

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.u. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie

ul. Czajkowskiego 51

38-400 Krosno

3. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa niszczarki do dokumentów ściśle tajnych Kobra 240.1 HS-6 ES

Parametry urządzenia:

•    Szerokość wejścia 240 mm
•    Wielkość ścinka 0,8x5 mm
•    Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 5
•    Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 6
•    Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-7/ F-3
•    Niszczenie zszywek i małych spinaczy
•    Pojemność kosza 40 l
•    Wymiary: 400x360x640 mm
•    System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
•    Wzmocniony system napędu łańcuchowego - System SPPS
•    Automatyczny Start/Stop
•    Funkcja cofania
•    Posiada diodę informująca o otwartych drzwiczkach
•    Posiada optyczny wskaźnik napełnienia kosza
•    Jest wyposażona w obudowę na kółkach
•    waga 24 kg
•    Moc (W) 500
•    Gwarancja 24 msc.
•    Gwarancja na noże tnące 20 lat

4. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym z podsumowaniem wartości netto i brutto (załącznik nr 1).

Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych i zamiennych.

5. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

6. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 do godz. 12.00, za pośrednictwem: faksu ( na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

7. Sposób realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie w całości w okresie 30 dni od daty wyboru oferty.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia:

Leśniak Grzegorz Tel. 13 4371 842

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Karta produktu

< Poprzedni   Następny >