Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych RICOH MP 2501 SP
Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych RICOH MP 2501 SP Drukuj
10-10-2016

PO VII.G.271. 23. 2016

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert

na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych RICOH MP 2501 SP

 

     Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EUR prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartościach nieprzekraczających kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadzonego Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 35/16 z dnia 9 września 2016 r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania przygotowany dla jednej sztuki.

3. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załączniku nr 1.

4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.

5. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 21.10.2016 do godz. 10.00, za pośrednictwem: faksu ( na numer 013 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane w całości do 14 dni od momentu wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 
Załączniki:

1.    Specyfikacja urządzenia
2.    Formularz ofertowy

 

< Poprzedni   Następny >