Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych Drukuj
25-03-2016

Krosno dnia 24 marca 2016 r.

PO IIIG 271.6.2016

 

Prokuratura Okręgowa w Krośnie zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych


Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO udziela się zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) w oparciu o procedury wewnętrzne określone Zarządzeniem Nr 34/14 Prokuratora okręgowego w Krośnie z dnia 14 sierpnia 2014 r.


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno


2. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów biurowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 

3. Opis sposobu przygotowania ofert

Ofertę należy sporządzić z uwzględnieniem wszystkich wymagań opisanych w załącznikach nr 1-2.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się ofert częściowych.


4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty

Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.


5. Termin składania:

Ofertę należy złożyć do dnia: 1.04.2016 do godz. 15:00, za pośrednictwem: faksu ( na numer 13 43 71 833), poczty elektronicznej (e-mail: ) poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.


6. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie realizowane będzie partiami w okresie do 31.12.2016 r.


7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 
 Załączniki:

1.    Załącznik nr 1 - formularz cenowy do oferty.

2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy.

 

Ostatnia aktualizacja ( 25-03-2016 )
< Poprzedni   Następny >