Strona główna arrow Konta bankowe
Konta bankowe Drukuj
27-10-2014
Wykaz kont bankowych Prokuratury Okręgowej w Krośnie:

DOCHODY BUDŻETOWE (opłaty za kserokopie, koszty , grzywny):
Narodowy Bank Polski nr konta: 15 1010 1528 0923 8222 3100 0000


SUMY DEPOZYTOWE (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia):

 
I. Wpłaty bezgotówkowe realizowane przelewem:
1. Rachunek sum depozytowych PLN
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 51 1130 1105 0005 2170 3890 0001
 
2. Rachunek sum depozytowych EUR
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 94 1130 1105 0005 2170 3890 0003
 
3. Rachunek sum depozytowych USD
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 24 1130 1105 0005 2170 3890 0002
 
4. Rachunek sum depozytowych GBP
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 67 1130 1105 0005 2170 3890 0004
 
5. Rachunek sum depozytowych CHF
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 40 1130 1105 0005 2170 3890 0005
 
II. Wpłaty gotówkowe: 
Informujemy, iż zastępcza obsługa kasowa do dokonywania wpłat gotówkowych z tytułu zabezpieczeń i poręczeń majątkowych prowadzona jest na rzecz Prokuratury Okręgowej w Krośnie tylko przez Bank Pekao SA na niżej podane rachunki wirtualne:
 
1. Wpłaty gotówkowe PLN nr konta : 62 1240 6957 0111 0000 0000 0105
 
2. Wpłaty gotówkowe EUR nr konta : 84 1240 6957 0978 0000 0000 0009

3. Wpłaty gotówkowe USD nr konta : 92 1240 6957 0787 0000 0000 0006

1. Wpłaty gotówkowe GBP nr konta : 49 1240 6957 0789 0000 0000 0001

SUMY DEPOZYTOWE W CHF (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
Bank PEKAO SA nr konta : 16 1240 6957 0797 0000 0000 0001

Uwaga !
•   Wpłat gotówkowych dokonywać należy:
- w Banku Pekao SA na rachunki wirtualne prowadzone przez Bank Pekao SA;
- w innych instytucjach finansowych, w tym placówkach Urzędów Pocztowych, bezpośrednio na rachunki prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego!
•   Wpłaty w oddziałach Banku PEKAO SA i Banku Gospodarstwa Krajowego na terenie całego kraju - bez prowizji
•  W tytule przelewu (wpłaty) należy umieścić:
- imię i nazwisko
- adres
- sygnaturę sprawy
- nazwę prokuratury, której przelew (wpłata) dotyczy.

Ostatnia aktualizacja ( 30-08-2017 )