Strona główna arrow Informacje prasowe arrow Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie i podległych prokuratur rejonowych na 2014 rok
Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie i podległych prokuratur rejonowych na 2014 rok Drukuj
31-12-2013


 PO  021/45/13

 

Zarządzenie nr 45/13

Prokuratora Okręgowego w Krośnie

 

z dnia 20 grudnia 2013 r.


w sprawie wprowadzenia Planu działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie
i podległych prokuratur rejonowych na 2014 rok.

 

 

     Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. nr 270 poz. 1599 z późn. zm.), § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U z 2010 r. Nr 49, poz. 296) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.09.2010r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. z 2010 r. nr 187 poz. 1254), § 7 ust. 1 Komunikatu nr 1/11/DB Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.11.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. MS z 2011r. nr 14 poz 199) oraz § 6 pkt 3 Zarządzenie nr 28/12 Prokuratora Generalnego z dnia 26.03.2012r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratur


zarządzam:

 

§ 1.

Wprowadzenie „Planu działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie i podległych prokuraturach rejonowych na 2014 rok”.

 

§ 2.

Plan działalności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Plan działalności podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Prokuratury.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prokurator Okręgowy
Cezary Pelczarski

 

 

załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 45/13

Prokuratora Okręgowego w Krośnie z dnia 20.12.2013 r.

 

Plan działalności

Prokuratury Okręgowej w Krośnie i podległych prokuratur rejonowych

w Krośnie, Jaśle, Sanoku, Lesku i Brzozowie

na rok 2014

 

Część A :najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

 

1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy – 0,90

- wskaźnik skuteczności ścigania – 87,5

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym: Plan działalności powszechnych  jednostek organizacyjnych na 2014 r.

 

 

2. Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- wskaźnik efektywności ścigania – 50,0

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych.

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym: Plan działalności powszechnych  jednostek organizacyjnych na 2014 r.

 

 

3. Poprawa efektywności postępowania sądowego

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- wskaźnik efektywności postępowania sądowego– 0,90

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie zdeklarowanych środków odwoławczych w tym w szczególności apelacji i kasacji.

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym: Plan działalności powszechnych  jednostek organizacyjnych na 2014 r.

 

 

4. Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- liczba wniesionych środków prawnych w sprawach cywilnych, administracyjnych i innych przewidzianych w ustawach – 1030

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Działalność pozakarna.

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym: Plan działalności powszechnych  jednostek organizacyjnych na 2014 r.

 

 

5. Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- liczba spraw rozpoznanych przez Sąd Okręgowy z udziałem Prokuratora Okręgowego – 3540

- liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn i Dsa - 245

- liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku - 2

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań Prokuratora Okręgowego, w szczególności:

- udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym,

- koordynacja, nadzór nad postępowaniem,

- działalność wizytacyjna i lustracyjna.

 

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym: Plan działalności powszechnych  jednostek organizacyjnych na 2014 r.

 

 

 

Część C :Inne cele przyjęte do realizacji w roku

 

1. Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego – 20,0

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca biur podawczych.

 

 

2. Podniesienie kompensacji prokuratorów i kadry administracyjnej

 

Mierniki określające stopień realizacji celu: (Nazwa/planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)
- liczba przeszkolonych prokuratorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) – 50

 

Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Organizowanie własnych szkoleń oraz udział w szkoleniach własnych i KSSiP.

 

Prokurator Okręgowy
Cezary Pelczarski

 

Ostatnia aktualizacja ( 31-12-2013 )
< Poprzedni   Następny >