Strona główna arrow Informacje prasowe arrow Akt oskarżenia przeciwko księgowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jaśle
Akt oskarżenia przeciwko księgowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Jaśle Drukuj
01-10-2013
Krosno, dnia 30 września 2013 r.

Akt oskarżenia przeciwko księgowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Administratora Budynków Komunalnych w Jaśle / Prokuratura Rejonowa w Jaśle 1 Ds. 195/13/S /

     Prokuratura Rejonowa w Jaśle skierowała do Sądu Okręgowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko Ewie K., księgowej, a potem Kierownika Działu Finansowo-Księgowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego-Administratora Budynków Komunalnych w Jaśle, która w latach 2004 – 2013 dokonała kradzieży pieniędzy łącznej kwocie 237 245,72 zł w ten sposób, że pobierane z Banku Pekao na podstawie wystawianych czeków pieniądze na bieżące potrzeby TBS-ABK przywłaszczała sobie. Ewę K. oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. art. 294 § 1 kk i o przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
     Z ustaleń śledztwa wynika, że Ewa K. zatrudniona była od 1990 r. w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Jaśle, który w 1993 r. przekształcony został w spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administratora Budynków Komunalnych na stanowisku księgowej, a od 2010 r. została Kierownikiem Działu Finansowo-Księgowego. Z racji zajmowanego stanowiska miała dostęp do elektronicznych kont bankowych spółki, a ponadto prowadziła podręczną kasę dla potrzeb realizowania wypłat gotówkowych.
     Na bieżące potrzeby spółki pobierano pieniądze z Banku Pekao na podstawie czeków wystawianych na okaziciela. Czeki realizowane były nie tylko przez Ewę K., ale też przez innych pracowników spółki.
     Jak ustalono, Ewa K. nie ewidencjonowała wszystkich wypłat bankowych realizowanych na podstawie czeków, a jedynie fikcyjnie księgowała pobrane pieniądze na kontach kontrahentów, sztucznie pomniejszając w ten sposób zobowiązania spółki TBS-ABK wobec tych kontrahentów.
     Działając w ten sposób Ewa K. w okresie od 2004 r. do marca 2013 r. zabrała w celu przywłaszczenia pieniądze w łącznej kwocie 237 245,72 zł.
     W trakcie śledztwa ustalono również, że Ewa K. chcąc ukryć rzeczywisty stan kont bankowych spółki TBS-ABK, fałszowała dokumenty w ten sposób, że na oryginale nadesłanego z Banku Pekao w Jaśle dokumentu w pozycji dotyczącej rachunku pomocniczego przerabiała rzeczywisty stan konta i z tak przerobionego dokumentu, sporządzając jego kserokopię, wytworzyła nowy dokument, który dołączała do dokumentów księgowych TBS-ABK jako autentyczne potwierdzenie salda.
     Podejrzana Ewa K. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.
     Wobec podejrzanej Ewy K. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.
     Zarzucany Ewie K. Czyn zagrożony jest kara pozbawienia wolności do lat 10.

 
p.o. Rzecznika Prasowego
Prokuratury Okręgowej
w Krośnie

Janusz Ohar

Ostatnia aktualizacja ( 01-10-2013 )
< Poprzedni   Następny >